OM FÖRENINGEN:


Söderåsens Forsgårds Natur- och Upplevelseförening är en förening som välkomnar alla oavsett

funktionsnedsättning. Föreningen vill främja upplevelser och sinnesupplevelser som har med natur och djur att

göra.


Föreningen vill verka för att göra naturen tillgänglig för alla och därigenom stimulera till fysisk aktivitet som

vilket leder till en meningsfull fritid.


Läger och dagsarrangemang har varit mycket uppskattade och medlemmar kommer till arrangemangen från

hela Sverige. Arrangemangen är integrerade med barn och ungdomar både med och utan funktionsnedsättning.

Detta uppskattas mycket då man lär av varandra. Arrangemang finns även för vuxna. Vi brukar vara på

Söderåsens Forsgård (www.soderasensforsgard.se).


I föreningen finns personer som i vanliga fall arbetar med sjukgymnastik och fritidsaktiviteter för människor med funktionsnedsättning, och som därmed har god insikt i dessa personers speciella förutsättningar och behov. Sedan 2006 har årligen flera rid- och upplevelseläger genomförts i föreningens regi.

 


MEDLEM:

Att bli medlem kostar 100 kr per person eller 300 kr per familj.

Medlemskapet gäller per kalenderår.

Medlemsavgiften sätts in på bankgironummer 5882-0564.

Var god ange namn, adress, telefon och e-postadress.KONTAKT:


info@upplevelserforalla.se       

 


Karin Dahlin, styrelseledamot, tfn 0418-433327LÄGERKONTAKT PÅ SÖDERÅSENS FORSGÅRD:


Ulrika Stengard-Olsson, tfn 0706-191192, ulrika@soderasensforsgard.se

 

 


 


                                VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!